I LOOK FOR EMPATHY IN OTHER PEOPLE

FEATURED ARTISTMai TạTAQUYNHMAI.COM

FEATURED ARTIST
Mai Tạ
TAQUYNHMAI.COM

TÒMÒ khởi đầu cho mong muốn được khám phá, gần gũi và thấu cảm lẫn nhau. Từ ý niệm giản đơn này, chúng mình mong muốn trao đi thành ý được kết nối và san sẻ nghệ thuật thông qua một số sản phẩm quen thuộc với con người và văn hoá Việt Nam. Với đầy đủ trân trọng và tin tưởng, mỗi sản phẩm của TÒMÒ đều được bao bọc bởi một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân từ các bạn nghệ sĩ. Hy vọng bất kì sự tiếp xúc, va chạm nào với Tò Mò; cũng là cơ hội được chiêm nghiệm, gần gũi với nghệ thuật một cách thuần tuý và giản đơn nhất.

Chúng mình bắt đầu bằng TÒMÒ để tạo nên thương hiệu này, mong rằng bạn cũng sẽ vì TÒMÒ mà tìm đến, khám phá và ở lại cùng chúng mình trên chặng đường sắp tới. Mong chờ, hân hoan.